data logger

Ellab Data Logger

Thẩm định nhiệt độ

EvalPro Validation System

40 kênh nhiệt độ

ETI

Ellab Temperature Indicator

Ghi và hiển thị nhiệt độ

thiết bị ngành sơn Thermolab

Lab Mixer

Máy khấy PTN

mixer

High Shear Disperser

Máy phân tán

Three Roll Mill

Máy nghiền 3 trục

SẢN PHẨM NỔI BẬT

XEM NHIỀU

tu so mau
TỦ SO MÀU
Cometech Tensile
MÁY KIỂM TRA LỰC KÉO

DANH MỤC NỔI BẬT

THERMOLAB
2 Products
TILO
18 Products
YUANCHANG
7 Products

Universal Testing Machines

MÁY KIỂM TRA
LỰC KÉO / NÉN

COMETECH – TAIWAN

GLOSS METER

MÁY ĐO
ĐỘ BÓNG

TQC SHEEN

Viscosity meter

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT
SƠN - MỰC IN

TQC SHEEN

GLOSS METER

MÁY ĐO
ĐỘ BÓNG

TQC SHEEN

Viscosity meter

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT
SƠN - MỰC IN

TQC SHEEN

GLOSS METER

MÁY ĐO
ĐỘ BÓNG

TQC SHEEN

Viscosity meter

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT
SƠN - MỰC IN

TQC SHEEN

GLOSS METER

MÁY ĐO
ĐỘ BÓNG

TQC SHEEN

Viscosity meter

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT
SƠN - MỰC IN

TQC SHEEN

GLOSS METER

MÁY ĐO
ĐỘ BÓNG

TQC SHEEN

Viscosity meter

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT
SƠN - MỰC IN

TQC SHEEN

GLOSS METER

MÁY ĐO
ĐỘ BÓNG

TQC SHEEN